Galamedica Logo

Galamedica

Cjenovnik

CT (KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA)

CT glave*

150 BAM

CT sinusa*

150 BAM

CT temporalnih kostiju*

150 BAM

CT vrata*

150 BAM

CT grudnog koša*

150 BAM

CT abdomena*

150 BAM

CT male karlice*

150 BAM

CT abdomena sa ilijačnim arterijama

300 BAM

CT enterografija

300 BAM

CT ekstremiteta (ruke, noge)*

150 BAM

CT zgloba*

150 BAM

CT vratne kičme*

150 BAM

CT torakalne kičme*

150 BAM

CT L/S kičme*

150 BAM

CT bubrega*

150 BAM

CT nadbubrega*

150 BAM

CT urografija

400 BAM

CT kostiju lica*

150 BAM

CT orbita*

150 BAM

CT angiografija bez kontrasta

150 BAM

CT angiografija glave

200 BAM

CT angiografija vrata

200 BAM

CT angiografija abdominalne aorte

200 BAM

CT angiografija torakalne aorte

200 BAM

CT angiografija torakalne i abdominalne aorte sa ilijačnom arterijom

400 BAM

CT angiografija gornjih ekstremiteta

200 BAM

CT angiografija krvnih sudova vrata

200 BAM

CT angiografija krvnih sudova glave

200 BAM

CT angiografija pluća

200 BAM

CT skrining pluća

100 BAM

CT participacija bez kontrasta

40 BAM

CT participacija sa kontrastom

50 BAM

Drugo mišljenje specijaliste radiologije

50 BAM

*Na označene preglede se primjena intravenskog kontrasta doplaćuje u iznosu od

50 BAM

OSTALA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

RTG ciljani snimak

40 BAM

Ultrazvučni pregled

50 BAM

Ultrazvučni pregled srca

70 BAM

Kolor dopler krvnih sudova nogu

70 BAM

Kolor dopler renalnih arterija

70 BAM

Kolor dopler krvnih sudova vrata

70 BAM

Kolor dopler krvnih sudova ruku

70 BAM

Digitalna mamografija

120 BAM

DEXA

80 BAM

Ultrazvučni pregled*

60 BAM

MAGNETNA REZONANCA

MR srca

560 BAM

MR sakroilijačnih zglobova*

280 BAM

MR glave*

260 BAM

MR sinusa*

260 BAM

MR hipofize sa kontrastom

310 BAM

MR vrata*

310 BAM

MR torakalne kičme*

260 BAM

MR L/S kičme*

260 BAM

MR vratne kičme*

260 BAM

MR kompletan kičmeni stub

560 BAM

MR ekstremiteta (jedan)*

280 BAM

MR angiografija glave

260 BAM

MR angiografija vrata

260 BAM

MR glave sa angiografijom glave

520 BAM

MR dojki sa kontrastom

410 BAM

MR CP

260 BAM

MR spektroskopija

510 BAM

MR enterografija (sa pripremom)

370 BAM

MR abdomena*

310 BAM

MR male karlice*

310 BAM

MR ramena*

280 BAM

MR koljena*

280 BAM

MR lakta*

280 BAM

MR skočnog zgloba*

270 BAM

MR temperomandibularnog zgloba*

280 BAM

MR urografija

410 BAM

MR kuka*

280 BAM

MR orbita oka*

280 BAM

MR participacija bez kontrasta

60 BAM

MR participacija sa kontrastom

70 BAM

Drugo mišljenje specijaliste radiologije

50 BAM

*Na označene preglede se primjena intravenskog kontrasta doplaćuje u iznosu od

60 BAM

MR venografija*

250 BAM

PEDIJATRIJA

Pregled specijaliste pedijatrije

20 BAM

Kontrola specijaliste pedijatrije

10 BAM

Skrining sluha kod djece

40 BAM

Ultrazvučni pregled kukova kod djece

30 BAM

Ultrazvučni pregled CNS-a

50 BAM

Brzi test na streptokok

15 BAM

Aspiracija sekreta

5 BAM

Otoskopski pregled

5 BAM

Inhalacije

5 BAM

Ispiranje uha

5 BAM

Sistematski pregled za upis u školu

30 BAM

KKS

5 BAM

CRP

10 BAM

Određivanje nivoa bilirubina u krvi

20 BAM

MEDICINA RADA

Medicinski sistematski pregled 1

40 BAM

Medicinski sistematski pregled 2

50 BAM

Medicinski sistematski pregled 3

60 BAM

Medicinski sistematski pregled 4

80 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za medicinski fakultet

50 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za fakultet

20 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za vozače

30 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za posao

30 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za rad pod posebnim uslovima

40 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za boravak

40 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za radnu dozvolu stranaca

30 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za dom

20 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za rad u inostranstvu

50 BAM

Medicinsko ljekarsko uvjerenje za brak

50 BAM

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Pregled specijaliste

40 BAM

Pregled specijaliste

80 BAM

Pregled specijaliste

140 BAM

Pregled specijaliste

100 BAM

Pregled specijaliste

120 BAM

Gastroskopija bez analgosedacije

150 BAM

Kolonoskopija bez analgosedacije

200 BAM

Gastroskopija sa analgosedacijom

210 BAM

Kolonoskopija sa analgosedacijom

320 BAM

Kontrola specijaliste

80 BAM

Kontrola specijaliste

60 BAM

Kontrola specijaliste

40 BAM

Internistički paket 4

150 BAM

Internistički paket 3

150 BAM

Internistički paket 2

200 BAM

Internistički paket 1

100 BAM

EMNG (elektromioneurografija)

200 BAM

Holter EKG

100 BAM

EKG

10 BAM

Alergotest na inhalacione alergene

80 BAM

EEG

160 BAM

VEP

140 BAM

Opšti preventivni pregled za žene

190 BAM

Prošireni preventivni pregled za žene

270 BAM

Opšti preventivni pregled za muškarce

100 BAM

Prošireni preventivni pregled za muškarce

230 BAM

Spirometrija

25 BAM

Dermoskopija

60 BAM

Bronhodilatatorni test

40 BAM

Holter pritiska

100 BAM

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Pregled specijaliste

100 BAM

Konsultacije fizioterapeuta

besplatne 0 BAM

Šok vejv

25 BAM

Laseroterapija po segmentu

15 BAM

Ultrazvuk

10 BAM

Sonoforeza

10 BAM

Tens (transkutana elektronervna stimulacija)

10 BAM

Magnetoterapija (kalem/prostirka)

15 BAM

Elektrostimulacija (po segmentu)

15 BAM

Dijadinamska struja (po segmentu)

10 BAM

Galvanska struja (po segmentu)

10 BAM

Elektroforeza

10 BAM

Interferentne struje

8 BAM

Krioterapija

10 BAM

Kinezi trake po mišiću

20 BAM

Kineziterapija 30 min

15 BAM

Kineziterapija 40 min

20 BAM

Kineziterapija 60 min

30 BAM

Kineziterapija beba i male djece 30 min

25 BAM

Kineziterapija polupokretnih i nepokretnih pacijenata 45 min

40 BAM

Obuka terapijskih vježbi

40 BAM

Kineziterapija u grupi od 3 pacijenta 60 min

20 BAM

Manuelna drenaža

15 BAM

Stimulacija pokreta 15 min

15 BAM

Blokada u zglob

50 BAM

Blokada u mišić

20 BAM

Injekcije hijaluronske kiseline

200-300 BAM

OSTALE USLUGE

Intervencija 1 (PH uzorak)

50 BAM

Intervencija 2 (polip)

50 BAM

Intervencija 3 (punkcija)

85 BAM

Intervencija 4

250 BAM

Biopsija dojke

400 BAM

Kreatinin

10 BAM

Previjanje rane

10 BAM

Injekcije (aplikacija)

10 BAM

Infuzija

20 BAM

Ispiranje uha

10 BAM

Narezivanje CD (kopija)

10 BAM

Injekcije

20 BAM

ESTETSKA MEDICINA

Hijaluronski filer 1ml

450 BAM

Hijaluronski fileri 0.6ml.

260 BAM

Botox (jedna regija)

220 BAM

Botox (dvije regije)

400 BAM

Botox (tri regije)

500 BAM

Baby botox

260 BAM

Mezoterapija lica

120 BAM

Mezoterapija lica i vrata

160 BAM

Mezoterapija lica, vrata i dekoltea

190 BAM

Biorevitalizacija

200 BAM

Profhilo

500 BAM

Hemijski piling

80-300 BAM

Hijaluronski filer 1ml

400 KM BAM

Jalupro HMW

230 BAM

Jalupro Super Hydro

400 BAM

Jalupro Young Eye

280 BAM
Prikaži mapu
Zakaži termin