Galamedica Logo
dr  Stanko Petrović

specijalista gastroenterohepatolog

dr Stanko Petrović

Obrazovanje:

1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
Magistarski rad iz naučnog područja Eksperimentalna i klinička interna medicina, gastroenterologija. 
2017. Doktorska disertacija na temu: "Procena sigurnosti efekta antiagregacione terapije kod bolesnika sa srednje teškom formom ulceroznog kolitisa". Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 

Radno iskustvo:

Vojnomedicinska akademija, Klinika za gastroenterologiju
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije. Asistent

Članstvo:

Udruženje gastroenterologa Srbije

U našem Centru obavlja:

Gastroentereološki pregled
Ultrazvučni pregled abdomena
Gastroskopija
Kolonoskopija

Prikaži mapu
Zakaži termin