Galamedica Logo
Prof. dr Milan Đukić

pedijatar kardiolog

Prof. dr Milan Đukić

Obrazovanje:
2005. Doktorat: “Procena funkcije desne komore metodom tkivnog Dopplera”
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1995. Magistarski rad: “Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih metodom ehokardiografije
i kateterizacije srca u proceni opstruktivnih lezija velikih krvnih sudova” Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu
1994. Položen specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnim uspehom
1990-1992. Magistarske studije iz kardiologije, Medicinski fakultet, Beograd
1982-1988. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:
Univerzitetska dečja klinika “Tiršova“, pedijatar kardiolog
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor na katedri pedijatrije

Usavršavanja/stručni radovi/članstvo:
2002. g. Stipendija ministarstva nauke Sachsen, Nemačka; Interventna pedijatrijska kardiologija,
Herzzentrum Leipzig
Kao autor ili koautor objavio je 189 radova.
Društvo kardiologa Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Evropsko udruženje kardiologa
Evropsko udruženje pedijatrijskih kardiologa

Posebne oblasti djelatnosti su:
Ehokardiografske tehnike
Kateterizacije srca
Transkateterska korekcija urođenih srčanih mana
Lečenje odraslih sa urođenim srčanim mana

U našem Centru obavlja:
Pedijatrijski kardiološki pregled
Ultrazvučni pregled kod djece
Dijagnostikovanje i liječenje dječijih kardioloških oboljenja
Dijagnostikovanje, tretman i praćenje pacijenata sa urođenim srčanim manama.

Prikaži mapu
Zakaži termin