Galamedica Logo
Prof. dr Nataša Cerovac

pedijatar neurolog

Prof. dr Nataša Cerovac

Obrazovanje:
2006. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997. Specijalizacija iz neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:
1992. - Načelnik Odseka za neonatalne neurološke poremećaje,
Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu

Usavršavanja/ Stručni radovi/ Članstva:
Stručno se usavršavala u Londonu, Ukrajini i Austriji.
Objavila 118 stručnih i  naučnih publikacija, koautor je udžbenika iz neurologije za studente  medicine
i praktikuma ,,Osnovi neurološkog pregleda“ Katedre neurologije Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu gl. urednika Prof. dr  Vladimira Kostića.
Profesor, Katedra neurologije, Medicinski fakultet u Beogradu.

Posebna sfera interesovanja:
Razvojna i neonatalna neurologija

U našem Centru obavlja:
Neurološki pregled djece i novorođenčadi
Procjena integriteta nervnog sistema i rana detekcija poremećaja
EEG pregled

Prikaži mapu
Zakaži termin