Galamedica Logo
Prim. dr Nebojša Jovanović

specijalista ginekologije i akušerstva

Prim. dr Nebojša Jovanović

Obrazovanje:
1994. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
2000. Specijalizacija iz oblasti Ginekologija i akušerstvo, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini
1998. Odbrana magistarske teze "Višeplodna trudnoća kao faktor rizika perinatalnog morbiditeta i mortaliteta"
2013. Odbrana doktorske disertacije “Način porođaja kod karlične prezentacije kao faktor rizika perinatalnog morbiditeta i mortaliteta”

Radno iskustvo:
1994-2012. GAK „Kliničko-bolnički centar Priština“
2000-2012. Klinika za ginekologiju i akušerstvo KC Srbije
2012. Dispanzer za ginekologiju, VMA
2012.g. dodijeljeno zvanje primarijusa.

U našem Centru obavlja:

Ginekološki pregled
Ultrazvučni pregled
4D ultrazvučni pregled trudnica
Kolposkopija
Vaginalni brisevi
HPV tipizacija
PAPA test

Prikaži mapu
Zakaži termin