Galamedica Logo
  • Početna
  • Mr sci. med. dr Tatjana Pavlović
Mr sci. med. dr Tatjana Pavlović

specijalista radiologije

Mr sci. med. dr Tatjana Pavlović

Obrazovanje:
1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. Magistarske studine, Medicinski fakultet u Beogradu
2009. Specijalizacija iz oblasti radiologije, Medicinski fakultet u Beogradu
2010. Doktorske studije

 

Radno iskustvo:
2000-2001. Vojnomedicinska akademija
2001-2005. Institut za radiologiju i onkologiju, ljekar opšte prakse
2006-2011. Asistent na Katedri radiologije, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
2009. specijalista radiologije

Usavršavanja:
Breast cancer screening and prevention program, Tokijo i Oita, Japan, 2010
1st Workshop on “Capacity building in developing cancer screening and early diagnosis program”,
Rim, Italija, 2011
Stipendija iz imidžinga u onkologiji, bolnici Tenon, Pariz, Francuska, 2011

Dr Pavlović, je svoje radno iskustvo stekla na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na Odeljenju radiološke dijagnostike bolesti dojke, a dugi niz godina radila je i kao asistent na katedri radiologije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bavi se dijagnostikom raka dojke i akreditovani je supervizor za skrining mamografije.

Dijagnostičke procedure koje obavlja su:

  • magnetna rezonanca dojki,
  • ultrazvuk dojki,
  • mamografija,
  • biopsije dojke pod kontrolom mamografije, ultrazvuka i magnetne rezonance.
Prikaži mapu
Zakaži termin