Galamedica Logo
dr Edin Hodžić

specijalista neurologije

dr Edin Hodžić

Obrazovanje:
2007. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
2014. položen specijalistički ispit iz oblasti Neurologija, VMA

Prikaži mapu
Zakaži termin