Galamedica Logo
  • Početna
  • Prim. ass. dr Miroslav Mišić
Prim. ass. dr Miroslav Mišić

specijalista radiologije

Prim. ass. dr Miroslav Mišić

Obrazovanje:
1984-1992.- OŠ "Vojvoda Mišić", Beograd
1992-1996.- Zemunska gimnazija, Zemun, Beograd
1996-2003.- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu- osnovne
studije
2007-2012.- Institut za radiologiju Vojnomedicinske akademije
(VMA), Beograd, specijalizacija iz oblasti radiologije
2012.- Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu-
doktorske studije iz oblasti onkologije

Radno iskustvo:
2003-2004.- Klinički centar Srbije i Dom zdravlja „Stari grad“,
Beograd, jlekar na stažu
2004-2005.- Vojska Srbije i Crne gore, Ambulanta Gardijske brigade,
Beogra, ljekar opšte prakse
2005-2007.- Vojska Srbije i Crne gore, Ambulanta Gardijske brigade,
Beograd, upravnik ambulante
2007-2012.- Institut za radiologiju Vojnomedicinske akademije
(VMA), Beograd, ljekar na specijalizaciji iz oblasti radiologije
2012-2016.- Institut za radiologiju Vojnomedicinske akademije
(VMA), Beograd, specijalista radiologije
2016.- Institut za radiologiju Vojnomedicinske akademije (VMA),
Beograd- specijalista radiologije, Načelnik Odseka za bolesti
gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema
2017.- Medicinski fakultet Univerziteta odbrane (VMA), Beograd-
asistent na predmetu radiologija
2019.- Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Srpsko lekarsko
društvo- stekao zvanje primarijus

Kompetencije:
Klasična rendgen dijagnostika
Kontrastna rendgen dijagnostika (intravenska urografija,
ureterocistografija, pasaža jednjaka, želuca, gastroduodenuma, tankih
crijeva, irigografija)

Ultrazvučna dijagnostika (abdomena i male karlice, vrata, mekih tkiva,
koštano- zglobnog sistema, dojke)
Dopler dijagnostika (krvnih sudova vrata, glave, ekstremiteta i
abdomena)
MSCT- dijagnostika (grudni koš, abdomen, mala karlica)
MR- dijagnostika (abdomen i mala karlica)
Urgentna radiologija

Članstvo:
Srpsko lekarsko društvo- radiološka sekcija
Udruženje radiologa Srbije- URS
Evropsko udruženje radiologa- ESR

Reference:
Autor i koautor većeg broja stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim stručnim časopisima (12) i prezentovani na domaćim i stranim kongresima (48).
Predavač na sekcijskim sastancima Radiološke sekcije SLD, u radiološkim školama Udruženja za medicinski imidžing Srbije (ultrazvuk, color Doppler, CT i MR) i u školama u organizaciji Srpskog
udruženja za ultrazvuk u medicini (ultrazvuk i color Doppler).
Učesnik naučnoistraživačkih projekata Univerziteta odbrane MFVMA/4/17-19 i MFVMA04/22-24.

Prikaži mapu
Zakaži termin