Galamedica Logo
dr Goran Milivojević

specijalista hematologije

dr Goran Milivojević

Obrazovanje:
1984. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije
1994. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, položen specijalistički ispit iz interne medicine
1995. položen usmeni magistarski ispit iz endokriniologije i usmeni subspecijalistički ispit iz hematologije

Radno iskustvo:
KCS Klinika za  hematologiju od 1988. godine
ZC „ Smederevo“ 1986 – 1987 godine

Usavršavanja:
Klivlendska bolnica, USA od 2004
Lajnekova bolnica, Pariz od 1996 do 1997
Šaretov Institut za rak, Jerusalim od 1983

Preko  70  stručnih radova  i  sažetaka sa domaćih  i stranih kongresa.

 

Posebne sfere interesovanja su:

  • Limfoproliferativna oboljenja,
  • hemoragijski  sindromi,
  • leukemije,
  • trombofilija u trudnoći,
  • anemije nejasnog uzroka.
Prikaži mapu
Zakaži termin