Galamedica Logo
dr Aleksandar Dimić

otorinolaringolog

dr Aleksandar Dimić

Obrazovanje:

2009. Specijalista otorinolaringologije
1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Radno iskustvo:

2014. Ljekar na Odeljenju rinologije Klinike za otorinolaringologiju VMA
2010 - 2014. Načelnik ORL kabineta VMC N. Beograd – CVMU
2005 - 2009. Specijalizacija iz otorinolaringologije na VMA Beograd
2003 - 2005. Načelnik saniteta i upravnik GA Sombor
2001 - 2002. Lekar opšte prakse u kopnenoj zoni bezbednosti
1999 - 2000. Pripravnički staž

Usavršavanja/Stručni radovi/Članstva:

2009 i 2010. Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa, VMA Beograd
2010. Kurs ultrazvučne dijagnostike vrata, VMA Beograd
2015. Kurs laringomikroskopske hirurgije, KC Novi Sad

Pronalazač patenta registrovanog u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, br. 1410U1

Prikaži mapu
Zakaži termin