Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Nefrologija

Nefrologija je grana medicine koja se bavi izučavanjem funkcije i oboljenja bubrega
Pacijenti se najčešće javljaju na pregled zbog problema sa mokrenjem koji mogu biti: bol pri mokrenju /peckanje, nemogućnost mokrenja, često ili nevoljno, nekontrolisano mokrenje.

Uzrok posjete može biti i pojava pijeska ili kamena u bubregu što se odlikuje jakim bolom, te upale bubrega (glomerulonefritis, pijelonefitis) ili mokraćne bešike (cistitis).
Hronična bubrežna insuficijencija je vrlo česta, najčešće nastaje kao posljedica dugotrajne šećerne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, opstrukcije i infekcije mokraćnih puteva (najčešće uzrokovanih kalkulozom).
Nefrolog prati pacijente sa ranije poznatim bubrežnim oboljenjima kako bi se spriječilo dalje pogoršanje funkcije bubrega, ali i pacijente na hemodijalizi i sa transplantiranim bubregom.

Pregled se zasniva na anamnezi-detaljnom razgovoru i uvidu u postojeću medicinsku dokumentaciju, potom kliničkom pregledu. Ljekar će u sklopu osnovnog pregleda obaviti i ultrazvučni pregled, potom vas uputiti na dodatnu dijagnostiku ukoliko postoji potreba (najčešće mikrobiološke analize-urinokultura i brisevi).

dr Brankica Terzić, specijalista nefrologije

Prikaži mapu
Zakaži termin