Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Reumatologija

Reumatologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i liječenjem reumatskih bolesti (degenerativnih bolesti zglobova, zapaljenskih bolesti zglobova-artritis i sistemskih oboljenja vezivnog tkiva). Oboljenja mogu biti izazvana zapaljenjem ili promjenama u metabolizmu, ali i usljed autoimunih poremećaja.

Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju reumatologu su:

  • bolovi u zglobovima i kostima,
  • otok u zglobovima,
  • bolovi u mišićima,
  • sumnja na sistemsko oboljenje vezivnog tkiva,
  • pogoršanje tegoba usljed pogoršanja vremenskih prilika,
  • povišena temperatura bez prisutne infekcije.

Pregled se zasniva na anamnezi i pregledu postojeće dokumentacije, te kliničkom pregledu. U procesu dijagnostike osim detaljnog kliničkog pregleda, važnu ulogu imaju i dopunske dijagnostičke metode: laboratorijske analize, rendgen, magnetna rezonanca i mišićno-skeletni ultrazvuk.

Prilikom dolaska na pregled ponijeti prethodnu dokumentaciju ukoliko ona postoji, te laboratorijske nalaze: osnovna krvna slika, opsta biohemija, sedimentacija, C-reaktivni protein, reumatoidni faktor.

 

dr Silvija Stević-Carević, specijalista reumatologije i kliničke imunologije

Prikaži mapu
Zakaži termin