Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja se bavi funkcijom i oboljenjima kardiovaskularnog sistema (srčani mišić, zalisci i krvni sudovi srca). Kardiološki pregled se sastoji iz anamneze, kliničkog pregleda koji podrazumijeva snimanje srčanog rada na EKG aparatu i ehokardiografiju (ultrazvučni pregled srca), po potrebi dodatne dijagnostičke metode.

Pacijenti upućeni na kardiološki pregled najčešće imaju sljedeće simptome:  povišeni krvni pritisak, povišen holesterol, prekomjerna tjelesna težina, nepravilan rad srca, osjećaj lupanja i "preskakanja" srca, gubitak daha, iznenadne promjene krvnog pritiska, nejasni gubici svijesti i vrtoglavice, istorija kardiovaskularnih oboljenja u porodici.

 

 

Ehokardiografija je bezbolna i neophodna dijagnosticka metoda, nezaobilazni dio kardiološkog pregleda kojom dobijamo uvid u stanje srca i njegovih krvnih sudova. Ovo metodom vršimo mjerenja dimenzija šupljina, krvnih sudova i zidova srca, a na osnovu dobijenih podataka procjenjujemo snagu srčane kontrakcije, izgled i funkciju srčanih zalistaka i aorte, prisustvo krvnih ugrušaka ili srčanih mana, kao i otkrivanje prisustva slobodne tečnosti u srčanoj maramici.

Metoda je neinvanzivna i potpuno bezbolna, ne zahtijeva posebnu pripremu pacijenta.
Utrazvučni pregled srca se izvodi tako što pacijent tokom pregleda leži na krevetu okrenut na lijevi bok sa savijenom lijevom rukom u laktu, koju stavlja pod glavu. Kardiolog nanosi gel na sondu ultrazvučnog aparata radi boljeg kontakta i provodljivosti ultrazvučnih talasa. I istom prelazi preko lijeve strane lijevog grudnog koša očitavajući potrebne parametre.

24h Holter EKG monitoring je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se vrši snimanje električne aktivnosti srca preko posebnog portabilnog uređaja. Koristi se kada pacijent ima poremećaje srčanog ritma-aritmije, krize svijesti i vrtoglavice. Pacijentu se na grudni koš postavljaju elektrode povezane sa aparatom koje omogućuju registraciju EKG-a pri aktivnosti pacijenta tokom 24h. Holter EKG bilježi srčani ritam pacijenta u različitim intervalima i dnevnim aktivnostima. Tokom nošenja aparata, pacijent obavlja svoje uobičajene aktivnosti i vodi dnevnik aktivnosti u koji upisuje podatke o fizičkom naporu i tegobama kako bi se tokom analize povezalo vrijeme pojave simptoma i elektrokardiografski nalaz. Tokom 24h ne skidati postavljene elektrode, niti ih kvasiti. Po skidanju elektroda, podaci sa aparata se prebacuju na kompjuter i kardiolog očitava dobijeni zapis. 

Na osnovu dobijenog 24h holter EKG zapisa, ljekar propisuje odgovarajuću terapiju ili vas upućuje na dodatne dijagnostičke metode.

 

Test opterećenja srca (ergometrija) je dijagnostički postupak kojim se procjenjuje uticaj fizičkog napora na rad srčanog mišića, uz kontinuirano praćenje EKG-a, nivoa krvnog pritiska, pulsa i disanja.

Za provokaciju napora se koriste: ergobicikl i pokretna traka (treadmill).
Pacijent hoda na traci/vozi bicikl u početku sporo, a potom se u definisanim intervalima povećava fizičko opterećenje sve dok se ne postigne određeni broj otkucaja srca u minuti, ili ako u bilo kom trenutku želi da prekine (osjeti simptome kao gušenje, bol u grudima, nesvjesticu, mučninu). Test traje oko 30 minuta, nakon čega se pacijent odmara 5 minuta dok mu se još uvijek prate potrebni parametri.

Iako je ergometrija neinvazivna metoda, tokom izvođena procedure bitno je pratiti subjektivne tegobe pacijenta jer može isprovocirati nagli skok ili pad krvnog pritiska, aritmije, ali i dovesti do gubitka svijesti i razvoja srčanog udara.
Prije početka izvođenja, pacijent će biti informisan o svim mogućim komplikacijama i potpisati pristanak za izvođenje testa.


 

 

Poželjno je da pacijent ima u skorašnjim laboratorijskim nalazima (ne starijim od 3-5dana) vrijednost kalijuma.
Na dan testa pacijent NE UZIMA beta blokator (lijek za usporavanje pulsa) ukoliko ga ima u svojoj terapiji.
Pacijent doručkuje i uzima svoju ostalu redovnu jutarnju terapiju (npr. terapiju za pritisak) PRIJE dolaska na test.
Doći u udobnoj obući (patike) i odjeći (donji dio trenerke), da mogu udobnije da izvedu test.

Pacijent potpisom saglasnosti potvrđuje da je upoznat sa načinom izvođenja i razlozima za obavljanje ergometrijskog (stres eho) testa.

dr Milanko Rakonjac, specijalista kardiologije
dr Saša Milojević, specijalista interne medicine/subspecijalizant kardiologije

Prikaži mapu
Zakaži termin