Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Interna medicina

Internistički pregled obavlja ljekar specijalista interne medicine, a sastoji se od razgovora s pacijentom tokom kojeg uzima detaljne podatke o pacijentovim prijašnjim bolestima, bolestima u porodici te sadašnjim tegobama (anamneza) i detaljnog kliničkog pregleda.

Internistički pregled je potreban kod pojave zdravstvenih tegoba, kao sistematski (preventivni) pregled ili u sklopu preoperativne obrade.

Nakon iscrpne anamneze, ljekar obavlja klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će ljekar utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta, pogledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne sudove, trbušne organe i poslušati srce i pluća i izmjeriti krvni pritisak.

Po završenom razgovoru i pregledu s EKG-om, u dogovoru s pacijentom ljekar će odlučiti o daljnjim potrebnim pretragama ili pregledima. Tačna dijagnoza na temelju dobijenih podataka, pretpostavka je za uspješno liječenje pacijenta.

Potrebno je donijeti sve ranije nalaze.

Internistički pregled
Ultrazvučni pregled srca
Kolor dopler krvnih sudova (jedan po izboru ili mišljenju ljekara)
EKG

CIJENA: 150 KM

Internistički pregled
Ultrazvučni pregled srca
Holter EKG

CIJENA: 150 KM

Internistički pregled
Ultrazvučni pregled srca
Kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta
Kolor dopler krvnih sudova vrata
EKG

CIJENA: 200 KM

Internistički paket
Ultrazvučni pregled srca
EKG

CIJENA: 100 KM

Prikaži mapu
Zakaži termin