Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Nuklearna medicina

Nuklearna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem oboljenja štitaste žlezde upotrebom radioaktivnih izotopa.
U našoj ustanovi pregled specijaliste nuklearne medicine podrazumijeva anamnezu i klinički pregled, analizu laboratorijskih nalaza i postojeće medicinske dokumentacije, ultrazvucni pregled stitaste zlijezde i punkciju po potrebi. 

Ultrazvuk štitaste žlijezde predstavlja bezbolnu, neinvazivnu dijagnostičku metodu kojom se utvrđuje postojanje promjena u strukturi, veličini i volumenu štitne žlijezde, kao i njenoj prokrvljenosti. Ovim pregledom se ispituje tkivo štitaste žlijezde, paratireoidnih žlijezda, kao i limfnih žlijezda vrata.

Kako izgleda pregled štitaste žlijezde?

Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema. Pacijent se nalazi u ležećem položaju i potrebno je da oslobodi vrat od odjeće. Ljekar sondom ultrazvučnog aparata prelazi preko kože vrata, a pacijent ne osjeća nikakav bol, samo blagi pritisak. Pregled traje 15-30 minuta. Kontrolni pregledi zavise od rezultata dobijenog nalaza.

Kada raditi ultrazvučni pregled štitaste žlijezde?      

 • Pojava uvećanja u predjelu vrata
 • Problemi sa gutanjem
 • Nasledna predispozicija
 • Kontrola nakon operacija
 • Kod bolesti koje su povezane sa štitastom žlijezdom (kardiološka, hematološka i sl.)
 • Neobjašnjivo mršavljenje ili dobijanje u tjelesnoj težini     
 • Neobjašnjiv zamor i nesanica
 • Nejasna febrilna stanja

Kao jedna od dopunskih dijagnostičkih metoda može se preporučiti punkcija tankom iglom (FNB). Ova punkcija je prihvaćena danas kao prvi postupak u laboratorijskom ispitivanju čvora štitaste žlijezde. Tankom iglom se pod kontrolom ultrazvuka ubode opipljiva promjena na žlijezdi i aspiracijom se dobija materijal za pravljenje razmaza. Postupak je potpuno bezbijedan, minimalno traumatičan i vrlo malo bolan. Na ovaj način se dobijaju važni podaci o postojanju eventualnog karcinoma. Danas ne postoji pouzdaniji postupak da se bez operacije dobije informacija o mogućem tiroidnom kanceru. Punkcija tankom iglom je u oko 85-90% efikasna u dijagnozi i razlikovanju benignih i malignih nodusa.

Indikacije koje mogu uputiti na punkciju tankom iglom su:

 • bilo koji čvor veći od 1,0 cm,
 • čvorovi koji brzo rastu,
 • sumnja na intratiroidne metastaze netiroidnog tumora,
 • gnojni (purulentni) tiroiditis,
 • subakutni tiroiditis (de Quervan) ako dijagnoza nije sigurna,
 • aspiracija ciste.

dr Nenad Laketić, specijalista nuklearne medicine

Prikaži mapu
Zakaži termin