Galamedica Logo

Specijalistički pregledi

Ortopedija

Ortopedija je medicinska grana koja se bavi dijagnostikom i liječenjem povreda, deformiteta i oboljenja skeletno-mišićnog sistema. 
Pored povreda u vidu preloma i povreda mekothivnih struktura zgloba (istegnuća, isčašenja, uganuća), česta su zapaljenska i degenerativna oboljenja, kao i različiti deformiteti stopala, kukova i kičmenog stuba koji se javljaju u dječijem uzrastu.
Kako bismo pacijentu pružili potpunu uslugu, za sva bolna stanja lokomotornog sistema imamo multidiscliplinarni tim kojeg čine ortoped, reumatolog, neurohirurg, neurolog, fizijatar i fizioterapeut. Uz svu potrebnu dijagnostiku na jednom mjestu (RTG, ultrazvučni pregled, CT, MR) naš tim omogućava pravovremeno postavljane dijagnoze i skraćuje vrijeme terapije.

Ortopedu se treba zakazati ukoliko je došlo do povreda kostiju i mekotkivnih struktura koštano-zglobnog sistema:

 • prelom kosti,
 • uganuće zgloba,
 • iščašenja zgloba,
 • istegnuće ligamenata,
 • deformiteti stopala kod djece,
 • deformiteti kičmenog stuba,
 • pucanje meniskusa,
 • degernerativne promjene kostiju,
 • sportske povrede.

Na prvi pregled, pacijent bi trebalo da ponese ranije nalaze, naročito ako su već urađene dijagnostičke procedure (RTG, MR).
Nakon uzetih anamnestičkih podataka, kliničkog pregleda i dijagnostičke obrade (RTG, MR, ultrazvučni pregled...) ortoped postavlja dijagnozu i predlaže terapiju koja može biti neoperativna ili operativna.
Najčešće se sprovodi konzervativna terapija koja podrazumijeva fizikalnu terapiju i/ili različite minimalno invazivne zahvate koji će pospješiti rehabilitaciju. U nekim slučajevima potrebno je izvršiti operaciju kojom se rekonstruišu povrijeđene strukture ili ugrađuju različiti implantati kako bi se ponovo uspostavila pokretljivost zgloba. 

Iz naše ambulante za ortopediju, posebno izdvajamo sljedeće usluge:

 • Pregled djece i odraslih
 • Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece
 • Punkcija zgloba
 • Intrartikularne injekcije (blokade-kombinacije antiinflamatornih i analgetskih supstanci)
 • Intraatikalrna aplikacija suplemenata (hijaluronska kiselina)

dr Igor Šešlija, specijalista ortopedije (pregled odraslih i djece)
dr Milan Luković, specijalista ortopedije (pregled odraslih)

Prikaži mapu
Zakaži termin